ข่าวประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นกับธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม - kachon.com

ประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นกับธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม
กะฉ่อนฟาร์ม

เตรียมพบกับไก่ชนพันธุ์ดี
สายเลือดนักสู้ จากพ่อไก่แม่ไก่ราคาเรือนแสน
และผลิตภัณฑ์จากผึ้งขันโรงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
พร้อมน้ำหมักมูลไส้เดือน - ดินมูลไส้เดือน 
ที่มีประโยชน์ต่อการปลูกพืชในระบบอินทรีย์
บนผืนดินที่อุดมสมบูณ์แห่งนี้กับพวกเรา กะฉ่อนฟาร์ม 
ศูนย์เพาะพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์
และการทำเกษตรกรรมในระบบอินทรีย์ครบวงจร
.....
แฟนเพจ กะฉ่อนฟาร์ม ฟาร์มในระบบเกษตรอินทรีย์ 100%
https://www.facebook.com/kachonfarmOrganic
.....
น้ำผุดขึ้นจากดิน สีของน้ำเป็นสีเขียวมรกตที่ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นทั้งปีไม่มีวันแห้ง เป็นผลจากการขุดบ่อน้ำในระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด และขุดหลุมบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพี่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ปลูกพืชเช่น มะพร้าว กล้วย และต้นไผ่ ซึ่งกะฉ่อนฟาร์มของเราจัดการปลูกต้นไม้ทั้งหมดด้วยระบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี 100% โดยการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นอาหารของพืชในไร่ และใช้ผึ้งชันโรงเป็นตัวช่วยผสมเกษรเพื่อการติดผลที่มากขึ้น ที่กะฉ่อนฟาร์ม
.....
ความสำเร็จของธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม
https://farm.kachon.com/353050
.....
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์สีเขียวมรกต ที่กะฉ่อนฟาร์ม
https://farm.kachon.com/353048
.....
สาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดอย่างละเอียด ที่กะฉ่อนฟาร์ม ตอนที่1
https://farm.kachon.com/353045
.....
สาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดอย่างละเอียด ที่กะฉ่อนฟาร์ม ตอนที่2
https://farm.kachon.com/353047
.....
พิสูจน์กับตาถึงประสิทธิภาพของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม
https://farm.kachon.com/353046
.....
แนะนำวิธีการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือนไปใช้ป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ในระบบอินทรีย์ ที่กะฉ่อนฟาร์ม
https://farm.kachon.com/353049