ข่าวปล่อยกบวัยรุ่น 600 ตัว เพื่อปรับสมดุลทางธรรมชาติให้กับธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม - kachon.com

ปล่อยกบวัยรุ่น 600 ตัว เพื่อปรับสมดุลทางธรรมชาติให้กับธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม
กะฉ่อนฟาร์ม

 

แฟนเพจ กะฉ่อนฟาร์ม ฟาร์มในระบบเกษตรอินทรีย์ 100%
https://bit.ly/2Jr8wFV
.....
MV เพลงกะฉ่อนฟาร์ม ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 100%
https://farm.kachon.com/353149
.....
ความสำเร็จของธนาคารน้ำใต้ดินในระบบเปิดและระบบปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 100%
https://farm.kachon.com/353128
.....
ความสำเร็จของธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม
https://farm.kachon.com/353050
.....
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์สีเขียวมรกต ที่กะฉ่อนฟาร์ม
https://farm.kachon.com/353048
.....
สาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดอย่างละเอียด ที่กะฉ่อนฟาร์ม ตอนที่1
https://farm.kachon.com/353045
.....
สาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดอย่างละเอียด ที่กะฉ่อนฟาร์ม ตอนที่2
https://farm.kachon.com/353047
.....
พิสูจน์กับตาถึงประสิทธิภาพของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ที่กะฉ่อนฟาร์ม
https://farm.kachon.com/353046
.....
แนะนำวิธีการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือนไปใช้ป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ในระบบอินทรีย์ ที่กะฉ่อนฟาร์ม
https://farm.kachon.com/353049

.....
เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์จากผึ้งขันโรงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมน้ำหมักมูลไส้เดือน - ดินมูลไส้เดือน ที่มีประโยชน์ต่อการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ และไก่ชนพันธุ์ดี สายเลือดนักสู้ จากพ่อไก่แม่ไก่ราคาเรือนแสน บนผืนดินที่อุดมสมบูณ์แห่งนี้กับพวกเรา กะฉ่อนฟาร์ม การทำเกษตรกรรมในระบบอินทรีย์ครบวงจร และศูนย์เพาะพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์